I621 Cuina i restauració

A més dels riscos genèrics per a tot el personal, cada lloc de treball té riscos específics que has de conèixer:

RISC

CAIGUDES

MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES I POSTURES FORÇADES

EXPOSICIÓ A PRODUCTES DE NETEJA:

- Inhalació

- Contacte amb la pell

- Projecció als ulls

CREMADES

PROTECCIÓ SANITÀRIA

TALLS

MESURA PREVENTIVA

 • Mantenir ordre i neteja especialment pel que fa a líquids o aliments que puguin caure a terra, netejar deseguida per a evitar caigudes.
 • Usar calçat antilliscant. EN 347
 • Utilitzar carretons adequats per a manipular càrregues pesantes (>15 kg).
 • Fraccionar les càrregues a manipular o agafar-les entre dues persones.
 • Utilitzar tamburets de pota d'elefant o escales manuals per accedir als llocs elevats. Els materials pesants, voluminosos o perillosos (productes de neteja) han de magatzemar-se a llocs baixos per a facilitar la manipulació.
 • No omplir les olles excessivament. Seleccionar paelles, cassoles...en funció de la quantitat d'aliment a preparar.
 • Dur les càrregues a prop del cos i no amb els braços estirats
 • Mantenir actualitzada l'inventari d'agents químics (consultar fitxes a R630 FSQ).
 • Seguir les instruccions d'ús i normes de seguretat de l’etiqueta de cada producte i/o a l'avaluació de riscos. En cas de dubte, consultar al servei de Prevenció.
 • Eliminar, sempre que sigui possible els productes clorats (salfumant, lleixiu)
 • Evita barrejar productes de neteja molt especial en el cas dels clorats.
 • Usar guants de latex o nitril per a protegir-se contra productes irritants de la pell.
 • Usar ulleres de protecció durant els trasvassaments de productes per a evitar les esquitxades als ulls.

Ulleres de protecció Guants de latex o nitril: EN 388X120

 • No cuinar amb roba de carrer.
 • Per higiene i seguretat, usar roba de treball específica, de cotó i lleugera. Fàcil de treure (pocs botons, pantaló amb goma o cordill).
 • Usar guants o agafadors calorífugs.

Usar guants calorífugs: EN 407

0241XX EN 3882232

 • En la preparació d’aliments cal garantir una higiene extrema. Rentar-se sovint les mans i en qualsevol cas abans i després de tenir contacte amb els aliments.
 • L’ús de guants no substitueix la necessitat de rentar-se, és per a poder manipular directament els aliments.
 • No usar guants de làtex, és un alergen important i el seu color impedeix detectar-lo si cau troç entre el menjar.
 • Veure les Guies de Seguretat Alimentària a la nostra Biblioteca virtual.

Guants de nitril blau: EN 374

 • Mantenir les eines de tall ben esmolades. Un ganivet que talla poc obliga a fer més força i ens exposa als accidents.
 • Usant guant antitall (fibra Spectra o similar) a la mà que subjecta les peces.

Guants de nitril blau: EN 388

4544

Fulletó de Riscos Laborals en els treballs de CUINA

RETORN