I626 Neteja

A més dels riscos genèrics per a tot el personal, als llocs de treball de neteja i bugaderia cal tenir present els següents riscos:

RISC

CAIGUDES

MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES I POSTURES FORÇADES

EXPOSICIÓ A PRODUCTES DE NETEJA:

- Inhalació

- Contacte amb la pell

- Projecció als ulls

CREMADES (Planxa)

MESURA PREVENTIVA

 • Mantenir ordre i neteja especialment pel que fa a líquids que puguin caure a terra, netejar deseguida per a evitar caigudes.
 • Usar calçat antilliscant. EN 347
 • Utilitzar carretons adequats per a manipular càrregues pesantes (>15 kg).
 • Fraccionar les càrregues a manipular o agafar-les entre dues persones.
 • Utilitzar tamburets de pota d'elefant o escales manuals per accedir als llocs elevats. Els materials pesants, voluminosos o perillosos (productes de neteja) han de magatzemar-se a llocs baixos per a facilitar la manipulació.
 • Dur les càrregues a prop del cos i no amb els braços estirats.
 • En el treball amb la planxa, mantenir alternartivament un peu més alt que l'altre (amb qualsevol objecte ferm de 10-15 cm d'alt) per a prevenir les molèsties derivabes de la bipedestació perllongada.
 • Fer pauses cada una o dues hores durant les tasques pesantes.
 • Mantenir actualitzada l'inventari d'agents químics (consultar fitxes a R630 FSQ).
 • Seguir les instruccions d'ús i normes de seguretat de l’etiqueta de cada producte i/o a l'avaluació de riscos. En cas de dubte, consultar al servei de Prevenció.
 • Eliminar, sempre que sigui possible els netejadors clorats (salfumant, lleixiu)
 • Evita barrejar productes de neteja molt especial en el cas dels clorats.
 • Usar guants de latex o nitril per a protegir-se contra productes irritants de la pell.
 • Usar ulleres de protecció durant els trasvassaments de productes per a evitar les esquitxades als ulls.

Ulleres de protecció Guants EN 388X120

 • Mantenir el bon ordre i neteja.

Fulletó Riscos Laborals en els treballs de BUGADERIA

RETORN