I610 Embaràs i lactància

Sigui quin sigui el teu lloc de treball, si estàs embarassada, esperes estar-ho en breu o estàs alletant t'interessa llegir això.

L'embaràs no és cap malaltia però abans i després del part les visites al metge es multipliquen. Les empreses estan obligades a preservar el dret de les dones treballadores a treballar i a infantar amb seguretat i, en cas de conflicte entre ambdós drets, a adaptar el lloc de treball per a evitar-ne qualsevol dany al no nat a causa de les condicions de treball.

Condicions de treball inoqües en un altre moment, poden afectar la salut de la mare i/o el fill i han de ser tingudes en compte. Els professionals de la Prevenció podem ajudar-te, contacta amb nosaltres a prevencio@salesians.cat l'atenció personalitzada al teu cas i la confidencialitat és garantida. 

A les avaluacions de risc (P61) de cada casa hi consten els llocs de treball amb riscos que poden afectar la maternitat però podien haver noves activitats que encara no coneixíem quan vam fer l'avaluació.

Tot sovint, les treballadores embarassades no informen al servei de Prevenció sobre el seu estat o, si ho fan, avisen quan l'embaràs ja és a les acaballes. La majoria de les que avisen ho fan al tercer trimestre. Això en impedeix complir amb allò que ens demana la llei doncs la major vulnerabilitat per al fetus és a les primeres setmanes de gestació. A tall d'exemple, una malformació com l'espina bífida es produeix el dia 27 d'embaràs, després ja no podrem fer res per evitar-la.  

En general, hem de prendre precaucions en les següents exposicions de risc:

- Postures forçades i manipulació de càrregues: la forma de la columna vertebral i el centre de gravetat del cos de la dona canvia al llarg de l'embaràs. Això s'ha de tenir present per a modificar algunes activitats i evitar esforços.

- Agents químics: Alguns poden afectar específicament a embrions i fetus. Això està indicat a les etiquetes dels productes amb els codis H360 o H361 (en etiquetes antigues R60, R61, R62 o R63). Certs dissolvents orgànics i les sals de plom són exemples de tòxics reproductius a tenir presents. A més, alguns productes inhalats per la mare poden concentrar-se i alliberar-se a la llet materna. La necessitat de protecció va més enllà de l'embaràs.

- Soroll: Els sorolls continuats que impedeixen comunicar-se sense cridar poden ser sorolls perillosos. En aquestes condicions la mare treballadora pot usar proteccions auditives però res impedirà que els sorolls arribin al fetus i li produeixin danys. Cal evitar les exposicions a sorolls intensos.

- Bipedestació i sedentarisme: La mare gestant pateix canvis en la seva fisiologia que alteren la seva resistència i la obliguen a evitar el sedentarisme i a fer pauses més freqüents. Cal planificar els treballs per evitar posicions (dreta o asseguda) massa estàtiques a garantir-li pauses discrecionals.

Quan, en un embaràs normal, les condicions de treball poden suposar un risc inevitable per al fetus l'empresa ha d'oferir a la dona un canvi temporal del lloc de treball. Si això no és possible, hi ha mecanismes per a protegir a la mare gestant que arriben al permís retribuït fins al final de l'embaràs, enllaçant amb el permís per maternitat i amb reintegrament al lloc de treball a la fi d'aquest.

Reiterem, si estàs embarassada, si esperes estar-ho en breu o estàs alletant consulta al servei de prevenció. 

Ningú no ho pot fer per tu.

Si vols saber més sobre aquest tema t'oferim alguns documents que poden ser del teu interès:

En aquesta mateixa intranet:

I731 Visió de gènere

Embaràs i lactància

Riscos Laborals:

Guia de Ayuda para la Valoración del Riesgo durante el Embarazo

Plantilla de riscos per a l'embaràs

ErgoMater/IBV. Requisitos ergonómicos para la protección de la maternidad en tareas con carga física

NTP 413: Carga de trabajo y embarazo

NTP 657: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (I): exposición y efectos diferenciales

NTP 658: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (II): recomendaciones preventivas

Women at work

Seguretat Social, prestacions.