I621 Cuina i restauració

A més dels riscos genèrics per a tot el personal, cada lloc de treball té riscos específics que has de conèixer:

 RISC

CAIGUDES

MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES I POSTURES FORÇADES

 EXPOSICIÓ A PRODUCTES DE NETEJA:

- Inhalació

- Contacte amb la pell

- Projecció als ulls

 CREMADES

 PROTECCIÓ SANITÀRIA

 TALLS 

 MESURA PREVENTIVA

Ulleres de protecció                     Guants de latex o nitril: EN 388X120

                                       Usar guants calorífugs: EN 407

0241XX         EN 3882232

                                                                             Guants de nitril blau: EN 374 

                                                                               Guants de nitril blau: EN 388

4544

Fulletó de Riscos Laborals en els treballs de CUINA

RETORN