I726 Manteniment

Treballs en alçada. MANTENIMENT D'EDIFICIS. Tard o d'hora tots els treballadors de manteniment han d'actuar en llocs elevats, sovint no prou ben condicionats per a treballar sense risc. El treball en teulades i terrats requereix una avaluació específica dels riscos i uns equips de treball (elevadors, escales, bastides) i de protecció (baranes, línies de vida, arnesos, ancoratges...) que fan necessària una capacitació específica dels treballadors de manteniment.

Convoquem un nou curs de seguretat en treballs en alçada per als dies 30 i 31 de maig 2024, de 9 a 15h amb els següents continguts:

Durada: 12 hores 

Lloc: Escola Pia de Sarrià. c. Immaculada 25-25. Barcelona

Formador: Ramon Camacho

Si estàs interessat, escriu ara mateix al servei de prevenció: prevencio@salesians.cat


Treballs en alçada. PODA. Els treballs de poda inclouen treballs en alçada però les tècniques d'accés i els equips de protecció difereixen dels treballs de manteniment d'edificis, cal una formació molt especialitzada. Si has de fer aquest tipus de treballs i no disposes dels equips i la formació específica, demana-ho al teu administrador. Si ja disposes de material i formació t'oferim uns gràfics com a recordatori, extrets dels successius catàlegs de PETZL. Si tens cap dubte sobre la metodologia de treball, consulta al servei de Prevenció.


Prevenció i control de la Legionel·losi. La legionel·la (Legionella pneumophila) és un bacteri habitual a les aigües no clorades i té predilecció per aigües de dipòsit, tèbies i amb presència de ferro. Els acumuladors d'aigua calenta són un lloc excel·lent per al seu creixement

La legionel·la resulta inofensiva quan entrem en contacte amb l'aigua (banys) o quan la ingerim (aigua de boca) però quan persones immunodeprimides o amb malaltia respiratòria prèvia inhalen aigua polvoritzada que conté Legionella (dutxes, fonts ornamentals, humidificadors, torres de refrigeració...) pot donar lloc a brots epidèmics amb pneumònia greu i fins i tot la mort. Per a evitar la legionel·la cal establir un programa de prevenció i control executat per personal especialment format. El curs de prevenció i control de la Legionella té una durada de 25 hores i només l'imparteixen entitats expressament autoritzades per Sanitat. Aquesta formació s'ha d'actualitzar cada 5 anys amb un curset de 10 h.

Per a trobar els propers cursos consulteu el nostre calendari de formació o les següents webs externes:

SPMcontroler     Aqualab       CRESCA-UPC      Grup CIEF

Guia práctica, Plan de Autocontrol de Legionella.