I726 Manteniment

Treballs en alçada. MANTENIMENT D'EDIFICIS. Tard o d'hora tots els treballadors de manteniment han d'actuar en llocs elevats, sovint no prou ben condicionats per a treballar sense risc. El treball en teulades i terrats requereix una avaluació específica dels riscos i uns equips de treball (elevadors, escales, bastides) i de protecció (baranes, línies de vida, arnesos, ancoratges...) que fan necessària una capacitació específica dels treballadors de manteniment.

Estem preparant una formació per a treballs en alçada per al 14 i 15 de novembre de 2023 amb els següents continguts:

Lloc: Escola Pia de Sarrià. c. Immaculada, 25. Barcelona (Google Maps: C44F+XM Barcelona)

Formador: Ramon Camacho

Si estàs interessat, inscriu-te aquí.


Treballs en alçada. PODA. Els treballs de poda inclouen treballs en alçada però les tècniques d'accés i els equips de protecció difereixen dels treballs de manteniment d'edificis, cal una formació molt especialitzada. Si has de fer aquest tipus de treballs i no disposes dels equips i la formació específica, demana-ho al teu administrador. Si ja disposes de material i formació t'oferim uns gràfics com a recordatori, extrets dels successius catàlegs de PETZL. Si tens cap dubte sobre la metodologia de treball, consulta al servei de Prevenció.


Prevenció i control de la Legionel·losi. La legionel·la (Legionella pneumophila) és un bacteri habitual a les aigües no clorades i té predilecció per aigües de dipòsit, tèbies i amb presència de ferro. Els acumuladors d'aigua calenta són un lloc excel·lent per al seu creixement

La legionel·la resulta inofensiva quan entrem en contacte amb l'aigua (banys) o quan la ingerim (aigua de boca) però quan persones immunodeprimides o amb malaltia respiratòria prèvia inhalen aigua polvoritzada que conté Legionella (dutxes, fonts ornamentals, humidificadors, torres de refrigeració...) pot donar lloc a brots epidèmics amb pneumònia greu i fins i tot la mort. Per a evitar la legionel·la cal establir un programa de prevenció i control executat per personal especialment format. El curs de prevenció i control de la Legionella té una durada de 25 hores i només l'imparteixen entitats expressament autoritzades per Sanitat. Aquesta formació s'ha d'actualitzar cada 5 anys amb un curset de 10 h.

Per a trobar els propers cursos consulteu el nostre calendari de formació o les següents webs externes:

SPMcontroler     Aqualab       CRESCA-UPC      Grup CIEF

Guia práctica, Plan de Autocontrol de Legionella.