I629 Perruqueria

A més dels riscos genèrics per a tot el personal, cada lloc de treball té riscos específics que has de conèixer: