I617 Impremta

A més dels riscos genèrics per a qualsevol docent, els llocs de treball als tallers d'arts gràfiques cal tenir present els següents riscos:

 RISC

 MESURA PREVENTIVA

COPS i TALLS

Sabates EN 346                  Guants EN 3882232

MÀQUINES

 EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS

Anys enrere, algunes tintes de serigrafia de color groc, carbassa i blanc, estaven fetes amb pigments a base de cromat de plom (cancerígen, mutàgen i tòxic per als fetus). Fa anys que aquestes tintes han estat retirades dels nostres tallers però és recomanable estar atent al rebre i encetar qualsevol envàs de tintes per a detectar qualsevol error dels nostres proveïdors.