I661 Impressió de plànols

1. OBJECTIU

Facilitar la obtenció de plànols dels centres de SALESIANS en suport paper per a finalitats de informació, senyalització i formació a partir dels documents dels Plans d’Emergència.

2. OBTENCIÓ DE PLÀNOLS EN PAPER

Tots els Plans d’Emergència (Plans d’Autoprotecció) disposen d’un annex amb el joc complet de plànols de la casa en format PDF. A partir d’aquests es poden obtenir còpies impreses en format A3 o A4, generals o de detall, amb informació sobre els equips de protecció i vies d’evacuació o sense, adequats per a els usos propis de la gestió de les emergències però aptes també per a altres finalitats. 

Per a obtenir-los cal disposar d’un ordinador amb el programari Acrobat Reader de la versió 5 o superior (programa gratuït). Un cop a la vista del document hi ha prou amb seleccionar en pantalla la zona de plànol que es vol obtenir enquadrant l’àrea desitjada amb les utilitats lupa i ma. Seguidament, escollir Imprimir al menú Archivo. Apareixerà un menú com el que reproduïm tot seguit on hem retolat en vermell les opcions a ajustar:

1. Seleccionar impressora (preferentment 

color, apte per a paper A3).2. Seleccionar el format de paper i orientació al botó Propiedades. En

acabar, polsar Aceptar per a tornar al menú principal d’impressió.

3. Seleccionar Documentos si només es vol un plànol de l’edifici o Documentos y sellos per a que apareguin els pictogrames d’evacuació i equips d’emergència sobre el plànol.

4. Triar l’interval dels plànols a imprimir amb Página actual o Páginas

desde/hasta per imprimir plànols complets, o Vista Actual si es desitja

imprimir la zona concreta que apareix en pantalla. En aquest cas la finestra de la dreta passarà a mostrar la zona seleccionada.

5. Seleccionar nombre de còpies i ajustos de format. Amb Ajustar a los

márgenes de la impresión obtindrem una ampliaci fins a la màxima superfície del paper seleccionat.

6. Pitjar Aceptar per a començar a imprimir.

Feu una primera impressió de prova abans de tirar múltiples còpies.

3. OPTIMITZACIÓ DELS PLÀNOLS

Els plànols fets d'aquesta manera poden incorporar altra informació d’utilitat com ara notes, característiques dels extintors, número de referència, o altres informacions. Les dades s’entren com a comentaris al pictograma que pot afegir qualsevol persona que disposi del programa complet d’Acrobat (amb possibilitats d’edició dels documents). La lectura d’aquestes dades es fa, en pantalla, situant el cursor sobre el pictograma i, en paper, amb l’opció Imprimir con resumen de comentarios del menú Comentarios (Crtl+T) podent-se obtenir una llista de les anotacions, o fins i tot una reproducció del plànol amb els comentaris associats a cada ítem. A continuació mostrem un detall d’un plànol amb els pictogrames i un exemple amb resum de comentaris, les icones apareixes numerades i, en full apart, s’acompanya amb la llista dels comentaris associats a cada imatge.