I625 Treball a distància

Si treballes des de casa teva, tens dret a que t'ajudem a condicionar el teu espai de treball, avaluant els riscos específics del teu lloc de treball a casa i assessoran-te sobre com millorar les condicions de treball. Disposem per això d'un formulari on dirigir les teves consultes, En cas necessari, et visitarem a casa teva (només amb el teu consentiment) per a detectar sobre el terreny les teves necessitats. Omple el formulari o consulta'ns per correu.


Si treballes a distància* de forma regular (més del 30% de la jornada en tres mesos) caldrà que hi hagi un acord voluntari entre les parts (empresa i persona/es treballadora/es), acord que és reversible tant per a l’empresa com per a la persona treballadora  La reversibilitat es pot exercir en els termes que estableix la negociació col·lectiva o, si no n’hi ha, en els que fixi el propi acord de treball a distància. No és permès justificar un acomiadament ni una modificació substancial de les condicions de treball 


L'acord per al treball a distància ha d'incloure

* Parlem de teletreball quan el treball a distància és mitjançant sistemes telemàtics.