I715 Seguretat de Màquines

PREINSCRIPCIONS OBERTES PER A LA IX EDICIÓ

SI ESTÀS INTERESSAT, APUNTA'T PER A RESERVAR UNA PLAÇA

Dates: 9, 16 i 23 de maig de 2024

Horari: 9:30 a 14:30h 

Lloc: Jesuïtes El Clot c. València 680. Barcelona

DIRIGIT A: Professorat de tallers (FP i ESO), talleristes PES, personal de manteniment.

DURADA: 15 hores

El curs inclou una primera part centrada en conèixer la normativa europea de seguretat de màquines bo i seguint els requisits i procediment seguit per a marcar CE una màquina. Prenent com a referència els requeriments per a màquines noves s'introdueix els participants en el procés d'adaptació dels equips de treball per a la millora de les seves condicions de seguretat i de les eines documentals que permeten aquesta adaptació.

El curs utilitza com a model les màquines dels tallers dels propis cursillistes i/o dels tallers a l'abast on es realitzi el curs de manera que tingui la màxima aplicabilitat pràctica.

Hi ha la possibilitat d'ampliar el curs amb un segon nivell, més pràctic, fins assolir el total de 30 hores. Aquesta ampliació del curs pot fer-se en format semi-presencial.

CONTINGUTS:

- Seguretat de Màquines. Legislació d’aplicació.

- Seguretat de producte i protecció del treballador.

- Riscos de les màquines. Classificació, descripció.

- Sistemes de protecció de màquines.

- Normes tècniques i certificació CE

- Principis de l'adaptació de màquines.

- Avaluació de riscos i criteris a considerar.

- Qüestionaris d'avaluació de màquines. Anàlisi de casos pràctics

- Accions complementàries: us d'equips de protecció, senyalització i formació.