71 Formació

"If you think education is expensive try ignorance"

D. Bok

En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a l'evolució dels riscos ia l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.

La formació a què es refereix l'apartat anterior s'ha de donar, sempre que sigui possible, dins de la jornada de treball o, si no, en altres hores però amb el descompte del temps invertit. La formació es pot impartir l'empresa amb mitjans propis o concertant-la amb serveis aliens, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre els treballadors.

Art 19. de la Llei 31/1997 de Prevenció de Riscos Laborals

INS-P71  Formació en Prevenció                    INS-P71  Formación en Prevención

En els següents apartats coneixeràs la nostra oferta formativa en matèria de Prevenció. Des de les sessions de benvinguda per a treballadors nous als cursos bàsics de Prevenció (30h) per a administradors i altres responsables de la nostra organització, els cursos especialitzats per a professors de laboratoris o tallers o la formació per encàrrec sobre qualsevol aspecte de la seguretat i salut.

Els nostres cursos:

 I710 Informació general

 I711 Curs Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals 

 I712 Impostació de la veu

 I713 PRL Transversal

 I714 Seguretat als laboratoris

>>> I715 Seguretat de màquines

I717 Gestió de les emocions

 I721 Pantalles de visualització de dades

 I722 Manipuladors d'aliments

 I723 Riscos específics dels traballs de neteja

 I724 Prevenció i control de la Legionella (25h)

I724 Prevenció i control de la Legionella (10h) STENCO

I724 Prevenció i control de la Legionella (10h) SGS 

Mòdul per a Recursos Preventius (complement al Bàsic 30h). Compost per dos blocs:   

>>> I726 Treballs en altura

       I715 Seguretat de màquines

 I729 Primers auxilis

I669 Emergències i autoprotecció

Mútua Intercomarcal ofereix gran quantitat de mòduls formatius, en línia, gratuïts per als treballadors de les empreses associades. Només heu de registrar-vos a la web. Us demanarà còpia del DNI per a poder tramitar-vos els diplomes de la formació feta.

Podeu accedir-hi AQUÍ

Aquestes són les activitats formatives que hem dissenyat, planificat i impartit directament o contractat a través de formadors externs. Els cursos destacats  >>>  tenen oberta la preinscripció. Si desitgeu formació en qualsevol altre aspecte relacionat amb salut i treball, envieu-nos una petició i us en farem una proposta a mida o us suggerirem on formar-vos.

A Barcelona hi ha el millor centre d'Espanya per a formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. Amb especialistes de reconegut prestigi i un ampli catàleg de cursos, tots gratuïts. Aprofita l'oferta formativa del Centre Nacional de Condicions del Treball.