77 Manteniment

El manteniment de les instal·lacions és clau per a garantir la seva seguretat.

Alguns manteniments són obligatoris per llei (ascensors, gas, electricitat, calderes, extintors...), altres no, però uns i altres són imprescindibles per a garantir que els espais de treball són segurs i saludables.

Cada empresa ha de disposar d'un pla de manteniment que els seus responsables han de redactar a partir dels següents documents interns i/o de les guies complementàries que trobareu a continuació.

Un dels manteniments obligatoris és el relatiu a Prevenció i Control del Risc de Legionella. Per la seva complexitat, amb operacions diferents a cada casa i participació de mantenidors interns, externs i empreses de verificació hem creat un procediment específic P78 Prevenció i Control de la Legionella amb formularis propis de registre.