R630 Fitxes de Seguretat Química (FSQ o MSDS)

La principal font d'informació per a evitar o minimitzar els possibles riscos dels agents químics és disposar de les fitxes de seguretat química de cadascun d'ells. Les fitxes les han de lliurar de forma gratuita els proveïdors quan els comprem producte i la informació que contenen ha d'actualitzar-se periòdicament. Aquestes fitxes són la font per a redactar les instruccions als treballadors incloses les mesures d'emmagatzemament, com eliminar els residus i com actuar en cas d'abocaments accidentals o altres situacions d'emergència. 

Us oferim les fitxes dels productes inventariats a les nostres cases, classificades segons els tipus d'activitats. Si disposeu de còpies més actuals, envieu-nos-les i les penjarem en aquest espai.

Gràcies.