67 Equips de Protecció Individual 

Quan les mesures col·lectives de protecció no són suficients per a garantir la seguretat i salut de les persones exposades al risc és necessari utilitzar EPIs. La selecció dels EPIs adequats per a cada tipus de treball és competència del servei de Prevenció de Riscos Laborals, sisplau consulta'l. Hi ha EPIs que poden, no només no protegir adequadament contra els riscos existents sino, fins i tot, augmentar la magnitut o probabilitat del risc.

En qualsevol cas, us oferim una llista de les característiques dels equips de protecció adequats per als treballs habituals a cada lloc de treball. 

Insistim, per a treballs no habituals o en cas de qualsevol dubte, consulteu-nos, la nostra feina és assessorar-vos.

Per a treballs en altura i qualsevol activitat no descrita específicament, consulta al servei de Prevenció.