PROMOCIÓ DE LA SALUT

El mandat legal obliga els empresaris a evitar, i si no és possible, reduir els riscos als llocs de treball.

La llei, però, va més enllà i estableix un seguit d'activitats col·laterals al que hom entén, en sentit estricte, com Prevenció.

El servei de Prevenció de Riscos Laborals de Salesians ofereix a les direccions dels centres i als representants dels treballadors la possibilitat d'organitzar activitats i/o campanyes de promoció de la salut per a treballadors o altres col·lectius. Us suggerim algun exemple i enllaços amb recursos relacionats:

Deshabituació tabàquica.

Comite Nacional para la Prevención del Tabaquismo

Mètode Allan Carr

Seguretat Vial

Prevenció d'accidents a la llar

Higene postural

Alimentació i nutrició

Consells per a una Dieta Saludable 

Dins de la iniciativa descrita al post Psicomotricitat i Salut hem animat els docents d'educació física a compartir iniciatives i experiències per a la promoció de la vida activa i contra el sedentarisme

Protecció solar

Si esteu interessats en aquestes o altres activitats, contacteu amb el servei de Prevenció