NOVETATS

Reglament de màquines

Publicat el Reglament 2023/1230 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les màquines. Entrarà en vigor al 2027 llevat alguns aspectes que seran vigents des de juliol de 2023