I627 Personal sanitari

A salesians tenim identificats els següents llocs de treball per a personal sanitari:

Infermeres

Hi ha Diplomats d'Infermeria a les escoles de Rocafort i Horta.

Les seves funcions inclouen:

- administració de medicaments als alumnes que ho necessitin

- prestació de primers auxilis a alumnes i personal del centre accidentat

- Revisió dels menús escolars, control de les dietes alimentàries especials i seguiment d'intoleràncies

- control de les farmacioles i reposició de consumibles.

- campanyes de promoció de la salut

Per als riscos del treball administratiu complementari, visiteu la pàgina destinada a aquest tipus de treballs.

Auxiliar de clínica

Hi ha auxiliars de clínica o de geriatria a la Residència Mare de Déu de la Mercè (Martí Codolar). Les seves funcions inclouen:

- Fer els llits dels residents

- Ajudar els residents a ventir-se i en la seva higiene personal

- Efectuar petites cures

- Administrar els medicaments als residents

Aquest personal actua conjuntament amb metges i infermeres d'empreses col·laboradores encarregats del control de la salut dels residents amb les següents funcions:

- Control de l'estat de salut dels residents.

- Prescripció mèdica.

- Coordinació del personal auxiliar.

Alguns medicaments poden resultar perillosos per a les persones que els manipulen. Una guia actualitzada dels medicaments perillosos i de les mesures preventives a adoptar és disponible a la web de l'INSHT.

Fulletó de Riscos Laborals per als treballs d'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

RETORN