I614 Metall (mecànica i automoció)

A més dels riscos genèrics per a qualsevol docent, els llocs de treball als tallers de mecanització cal tenir present els següents riscos:

RISC

SOROLL


 MESURA PREVENTIVA

Protectors auditius: EN 352-1 (taps) o EN 352-2 (cascos)  amb SNR ≥ 20 dB

COPS i TALLS
Sabates EN ISO 20345              Ulleres EN 166 XX1FXXXXXX                    Guants EN 3882232

MÀQUINES


SOLDATGE

(Radiació IR i UV)

SOLDATGE 

(Fums)

Usar roba de cotó de màniga llarga i guants i davantal de cuir específics per a soldatge.

  Guants de soldador: EN 407 41XX3X

SOLDATGE 

(Fums)

EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS