I615 Fusteria

A més dels riscos genèrics per a tot docent, els llocs de treball als tallers de fusteria cal tenir present els següents riscos:

 RISC

 MESURA PREVENTIVA

 SOROLL

Protectors auditius: EN 352-1 (taps) o EN 352-2 (cascos)  amb SNR ≥ 20 dB

COPS i TALLS

Sabates EN ISO 20345      Ulleres EN 166 XX1FXXXXXX           Guants EN 3882232

MÀQUINES

EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS

                                         Protecció respiratòria: AP3                Guants: EN 374 

La pols de fusta dura (en general, totes les fustes excepte les de coníferes) es considera cancerígena per a les fosses nasals (1A). Cal aplicar les següents mesures:

EXPOSICIÓ A  CANCERÍGENS

                                                                                           Protecció respiratòria: P3