I733 Primers Auxilis

OBJECTIU                                                                                   [formació en primers auxilis]  [veieu la presentació]

Proporcionar unes indicacions senzilles i clares per a qualsevol persona que atengui unes primeres cures en

cas de malaltia o accident, malgrat no disposi de formació en socorrisme.

Prestar atenció als accidentats fins que siguin atesos per personal mèdic sense que empitjori el seu estat.


EN CAS D’ACCIDENT

- Mantenir la calma

- Protegir l’accidentat, socorrista i altres persones contra possibles nous danys.

- Donar avís a personal amb formació en primers auxilis de la casa, si n’hi ha.

- En cas d’accidentats amb casc (motoristes) NO TREURE EL CASC si no s’està especialment entrenat.


AVALUACIÓ PRIMÀRIA

- Està conscient?

- En cas que no: Respira?.

Si NO RESPIRA o la respiració és imperceptible o entretallada (boqueig, sense ventilació efectiva):

Demanar ajuda als serveis d’emergència i, si hi ha un DEA a prop, enviar algú a buscar-lo mentre feu RCP


COM FER AVISOS D’EMERGÈNCIA?

- Telefonar al 112 (emergències) o al 061 (urgències mèdiques)

- Identificar-se.

- Explicar breument què passa (dades objectives, evitant interpretacions si no es tenen coneixements).

- Informar sobre el nombre de ferits i la seva gravetat aparent

- Adreça, el més precís possible. A l’autopista indicar en quin sentit de la via està el lesionat.

- Donar un telèfon de contacte.

- No penjar fins que no ens ho demanin de l’altra banda.


FEBRE

La febre (temperatura corporal superior a 37º C) és, en general, signe d’infecció. Fins i tot unes dècimes. Quan un és malalt cal que sigui atès per un metge que faci el diagnòstic i indiqui el tractament. Sense diagnòstic res no ens garanteix que la infecció no es pugui transmetre a persones properes. Sense

tractament adequat amagar la febre és deixar que el procés vagi a més. Amb febre no és possible treballar ni estudiar com cal.

En cas de febre en un infant, retirar-lo de classe i avisar els pares o tutors per a que el recullin.

No administrar antitèrmics que puguin emmascarar el procés febril.

Sense els pares i amb febre molt alta (>39º C) trucar als serveis d’urgències (CAP o 061) i demanar instruccions. No administreu cap medicament sense recepta mèdica actualitzada o amb indicació de la durada del tractament.

Els adults disposen d’analgèsics a les farmacioles per a malestars ocasionals sota la seva pròpia responsabilitat. En cas que el malestar es mantingui dos o més dies, haurà d’evitar l’automedicació i consultar el seu metge.


FERIDES, TALLS.

Controlar primer la possible hemorràgia.

Netejar amb aigua i sabó neutre. Retirar possibles cossos estranys amb pinces, sense burxar o arrencar objectes clavats. Desinfectar amb aigua oxigenada (ha de bombollejar; si no, cal descartar-la per haver perdut la seva eficàcia) o amb povidona iodada (Betadine, Topiònic o similar). Tapar amb una tireta, apòsit (gassa fixada amb esparadrap) o un embenat de gassa i bena.

No usar altres desinfectants colorejats (Mercromina, Violeta de Genciana...) si es tracta d’un tall que podria necessitar sutura. No posar pomades, pols ni cap altre producte sobre la ferida. No netejar amb cotó hidròfil doncs deixa fils que embruten la ferida. Els benatges triangulars faciliten la protecció de les lesions extenses sense necessitat de coneixements sobre benatges i, en ser provisionals, asseguren que l’accidentat anirà a un centre mèdic, si més no, per a rebre un benatge definitiu.


HEMORRÀGIES.

Tapar amb una gassa estèril o un mocador net i fer una lleugera pressió fins que no sagni. Si continua sagnant, afegir més gasses o peces de roba netes, SENSE RETIRAR LES PRIMERES. Un cop cessa l’hemorràgia, tractar com una ferida. Si no cessa mantenir la pressió local mentre es porta a un

centre mèdic.


CREMADES (CALOR, ELÈCTRICA, PRODUCTES QUÍMICS...).

Retirar la roba que cobreix la lesió, si està enganxada a la pell no estirar, retallar.

Si la pell està conservada, refrescar amb aigua fresca fins que cessi el dolor. Hores després pot aplicar-se una crema hidratant comú per a afavorir la recuperació dels teixits. Si hi ha hagut destrucció de la pell, fins i tot carbonització, tapar amb una gassa o peça de roba neta i transportar en ambulància a un centre de cremats (a Catalunya, Vall d’Hebron).

Tota cremada de superfície equivalent igual o superior a un quadrat de 10 x 10 cm o amb destrucció de teixits ha de ser considerada greu i, fetes les primeres cures caldrà dur l’accidentat a un centre mèdic per a valoració.


FRACTURES, TORÇADES, ESQUINÇOS, LUXACIONS...

Qualsevol cop o torçada que provoqui inflamació i dolor ha de tractar-se amb fred local i després una pomada antiinflamatòria i embenat (ferm) que impedeixi el moviment de la zona lesionada. Deixar sempre els dits a la vista i retirar de seguida el embenat si aquests estan blavosos i freds.

Si el dolor és molt intens i provoca incapacitat funcional ha de ser valorat per un metge. Per al transport s’immobilitzarà el membre lesionat amb un embenat que el mantingui en posició funcional (ni estirat, ni completament flexionat. L’extremitat superior es fixa amb un cabestrell, els dits (excepte el polze) amb unes voltes d’esparadrap que l’uneixin al dit del costat. En cas de deformitats (luxacions, fractures...) no intentar reduir-les (redreçar-les).


AMPUTACIONS TRAUMÀTIQUES

En cas d’amputació traumàtica de dits o altra part d’una extremitat cal:

- Contenir l’hemorràgia

- Recuperar el membre amputat i ficar-ho dins una bossa de plàstic neta i sense forats. Tancar-la be.

- Ficar la bossa dins d’una altra i posar-hi a dins gel.

- Transportar les bosses, ben visibles, amb l’accidentat

- Dur l’accidentat i el membre amputat a un hospital important. Evitar ambulatoris i petites clíniques. Cal l’assistència per cirurgians competents en valorar una eventual reimplantació.


GRANS ACCIDENTS

Caigudes d’alçada, col·lapses, shocks... No moure el pacient. Afluixar cinturons, corbates o altres peces de roba que puguin pressionar. Demanar una ambulància al 061 o 112. I esperar l’assistència per personal sanitari. Si no respira, aplicar respiració artificial; si no batega el cor, aplicar RCP

En cas necessari demanar instruccions al propi telèfon d’emergències.

No donar mai res de beure a una persona inconscient.

CENTRE MÈDIC MÉS PROPER

 

 BADALONA

 BCN-SARRIÀ

 BCN-DON BOSCO

 BCN-HORTA

 BCN-MARTÍ CODOLAR

 BCN-ROCAFORT

 BCN-SANT BERNAT

 BCN-TIBIDABO

 CIUTADELLA

 GIRONA

 HUESCA

 LLEIDA

 MATARÓ

 MONZÓN

 RIPOLL

 SABADELL

 SANT ADRIÀ DEL BESÒS

 SANT BOI DE LLOBREGAT

 SANT VICENÇ DELS HORTS

 TERRASSA

 MÚTUA D'ACCIDENTS DE TREBALL

 INTERCOMARCAL 900 110 112

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 

 INTERCOMARCAL 900 110 112  

 

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 INTERCOMARCAL 900 110 112  

 

 FREMAP 900 610 061

 ASEPEYO 900 151 002

 INTERCOMARCAL 900 110 112  

 

 FRATERNIDAD 900 269 269

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 MAZ 900 121 300

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 FREMAP 900 610 061

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 INTERCOMARCAL 900 110 112 

 CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

 CAP La Riera de Badalona

Riera Matamoros, 2. E-08911 Badalona. Tel. 933 890 695

 CAP DE SARRIÀ

Bonaplata, 54-58. 08034 Barcelona. Tel. 932 042 288

 CAP Passeig de Maragall

Pg. de Maragall, 52-54. E-08041 Barcelona. Tel. 934 465 757 

 CAP HORTA

c. Lisboa, 35 E-08035 Barcelona. Tel. 934 072 750 

 CAP Sant Rafael

Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117. E-08035 Barcelona. Tel. 93 428 95 41

 CAP Manso

c. Manso, 19. E-08015 Barcelona. Tel.: 933 270 550  

 CAP Ciutat Meridiana

Sant Feliu de Codines, s/n.  E-08033 Barcelona.  Tel. 933 508 889           

 CAP Vallvidrera

Reis Catòlics, 2. E-08017 Barcelona. Tel. 934 068 453

CAP Can Gibert del Pla

C. de Sant Sebastià, 50. E-17006 Girona. Telèfon: 972 24 53 50

 

 CAP Primer de Maig de la Mariola

C. de la Mercè, 5 E-25003 Lleida. Tel. 973 27 24 46    

 CAP Ronda Cerdanya

Vallès, 36, 4a. p. E-08303 Mataró. Tel. 937 415 785 

 

 

 EAP Sant Oleguer-ABS Sabadell-1B

c. de Sol i Padrís 56 . SABADELL E-08203. Tel. 937 464 181 

 CAP La Mina

c. Mar, s/n. E-08930 Sant Adrià de Besòs. Tel. 933 811 593