I712 Impostació de la veu

Al servei de Prevenció de riscos laborals disposem de contacte amb diversos especialistes en la formació de l'ús de la veu. 

Si voleu organitzar algun curs podem buscar el formador i la fòrmula més ajustada a les vostres necessitats. 

Us en proposem dues propostes que ja s'han aplicat a diverses de les nostres escoles

PROGRAMA PER A UN CURS D’EDUCACIÓ DE LA VEU                                               (per R. Aguadé i R. Garrell)

Objectiu el curs:

- Mostrar que el coneixement i l’educació de la veu és essencial i imprescindible per al docent. 

- Aconseguir la sensibilització corporal de totes les parts de l’organisme que intervenen en la projecció del so tan necessària per a entendre la dimensió i la importància d’una veu sana i educada. 

- Reforçar i assegurar la veu, per tal de fer la tasca del docent més còmoda i fàcil, i evitar la incorrecta transmissió del so i les molèsties i problemes que ocasiona aquesta tasca. 

- Aprendre a escoltar i projectar la pròpia veu descobrint què impedeix transmetre-la amb facilitat, revisar els mals hàbits adquirits i corregir-los per arribar a desenvolupar l’activitat de la parla, sense cap tensió i amb espontaneïtat. 

Durada: 20 hores.

________________________________________ 

1.- Exercitació i coneixement detallat de la respiració 

2.- Potenciació de l’energia corporal per a una correcta projecció i amplitud del so. 

3.- Conscienciació de la pròpia veu i sensibilització de la conducta expressiva. 

4.- Identificació cos-veu. 

5.- Exercicis de control. Descobriment dels elements que intervenen en el procés d’elaboració del so. 

6.- Interacció de tots els aspectes assenyalats per a la transmissió correcta de la veu parlada. 

7.- Iniciació a la veu cantada. 

[Aquesta proposta va ser aplicada a les escoles de: HOR]

PROGRAMA PER A UN CURS D’EDUCACIÓ DE LA VEU                                                                (per C. Ronda)

Dirigit a tots els professors i altres professionals que utilitzen la veu com a eina important del seu treball. 

Objectius : 

- Els participants hauran d’identificar la seva pròpia veu i el registre més adequat per a parlar prolongadament. 

- Conèixer i aplicar les tècniques de respiració completa. 

- Utilitzar adientment els diferents tons en funció del contingut del missatge. 

- Prevenir la fatiga oral mitjançant les tècniques d’impostació de la veu 

El curs tindrà una durada de 12 repartides, preferentment, en 3 sessions de 4 hores. 

________________________________________ 

CONTINGUT 

1. El procés de fonació, principis de la respiració i higiene de la veu.

2. Respiració completa, relaxació. 

3. La impostació de la veu. 

4. Impostació i articulació. 

5. L’entonació. 

Metodologia: 

Activa i essencialment pràctica incorporant enregistraments de veu per a la millor percepció de la evolució dels participants.

[Aquesta proposta va ser aplicada a les escoles de: MAT, ROC, SVH]