66 Emergències i Autoprotecció

A tots els centres: escoles, col·legis, plataformes d'educació social....hi ha un seguit de responsables designats per actuar en cas d'emergència de manera que es garanteixi la protecció de totes les persones que es trobin a casa nostra en aquell moment; evaquant l'edifici si el perill és a dins o confinant-se a l'interior si l'amenaça és externa. 

Tots els treballadors han de conèixer les mesures de protecció en cas d'emergència i com comportar-se, llegint els plans d'emergència i autoprotecció redactats en cada cas i demanant detalls als caps corresponents en cas de qualsevol dubte.

Periòdicament es realitzen simulacres d'emergència per a completar l'entrenament de treballadors, alumnes i altres presones que desenvolupin la seva activitat a casa nostra.

Tot sovint es fan sessions formatives per als treballadors per a actualitzar la formació sobre emergències, especialment quant s'han fet canvis importants als plans o quan es detecten llacunes a la formació d'algun col·lectiu.

P66 Pla d'Emergència o Autoprotecció

I661 Impressió dels plànols d'emergència

R660 Revisió dels equips contra incendis

R663 Informe del simulacre

R664 Programa anual del Pla d'Emergència

En el cas de les escoles, a Catalunya, s'hi superposen fins a quatre normatives diferents:

Alhora, els centres d'ensenyament amb més de 1000 ocupants han de disposar d'un desfibril·lador automàtic i dues persones formades en primers auxilis i us dels desfibril·ladors. Tots els centres de treball disposen del seu Pla d'Emergència que s'actualitza periòdicament. Pots accedir al Pla d'Emergència de la teva empresa aquí.

La resta de documents del sistema són específics de cada centre i els trobaràs amb la resta de documentació local. Veieu el nostre apartat sobre formació en Emergències i Autoprotecció