I632 Substitució d'agents químics al laboratori

A l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableix l'ordre de prioritats entre accions preventives. En qualsevol cas, sempre, la primera opció ha de ser eliminar el risc. Quan parlem de Cancerígens, Mutàgens, Tòxics per a la Reproducció....aquesta ha de ser L'OPCIÓ. Us proposem algunes alternatives als reactius més perillosos trobats habitualment a les escoles. Visiteu també: substitution-cmr.fr; INRS

Benzè.

S'ha usat durant anys en marxes analítiques com a exemple de dissolvent apolar. Hi ha dues possibles alternatives:

Aigua. L'aigua, fins i tot l'aigua corrent, pot servir d'alternativa sempre que invertim el sentit de la pregunta, allà on demanava si el producte problema era soluble en benzè demanarem si és insoluble en aigua.

Xilè. Es ún disolvent apolar de toxicitat força més baixa que el benzè o el toluè. En general, hom pot seleccionar el disolvent apolar menys perillós i provar-lo a la pràctica. Si el resultat no és satisfactori anar pujant en perillositat fins a trobar el més adequat.

Dicromat potàssic

Un des usos més habituals és com a sal per a experiències de cristalització.

Sulfat de coure. qualsevol sal por servir com alternativa però els cristalls blaus del sulfat de coure poden ser tant o més atractius que els taronjats del dicromat potàssic.

Fenolftaleïna. 

Indicador de pH, està considerat cancerígen i mutagènic (H350, H341)

Opció 1. substitució. Altres indicadors de pH tenen un interval de viratge semblant. Veieu full de INRS

Opció 2. substitució. Fabricació d'un indicador de pH natural: Col lombarda

Opció 3. rebaixar l'exposició a l'agent cancerígen. Comprar solució indicadora (1% en etanol) en comptes del producte pur.

Mescla cròmica.

Durant anys s'ha usat aquesta barreja de dicromat i sulfúric per a la neteja del vidre de laboratori. Ara sabem que el crom hexavalent que conté és cancerígen per inhalació.

Opció 1. Usar detergents per a neteja del vidre de laboratori i acció mecànica (escobilló).

Opció 2. Descartar el vidre que no es pugui netejar bé, substituir-lo, si cal, per plàstic d'un sol us.

Toluè.

Dissolvent orgànic apolar, avui sabem que els seus vapor poden malmetre el desenvolupament del fetus i provocar importants malformacions congènites.

Xilè. En molts usos com a dissolvent orgànic al laboratori podem substituïr-lo per Xilè (mescla d'isòmers).

Limitar l'accés. Mentre no pogueu garantir que cap dóna embarassada podrà tenir contacte amb el Toluè o els seus vapors cal limitar l'accés. Suggerim un rètol a la porta que digui, "Si Vostè està embarassada o pensa que pot estar-ho no entri en aquest taller/laboratori. Gràcies"