I612 Parvulari

A més dels riscos genèrics per a qualsevol  docent, els llocs de treball a Ed. Infantil es caracteritzen pels següents riscos:

 RISC

DOLOR DORSO-LUMBAR


 MESURA PREVENTIVA

CONTAGI DE MALALTIES INFECCIOSES