ASFIXIA i ATURADA CARDIACA

En cas que una persona no pugui respirar caldrà aplicar algun dels següents mètodes:

ENNUEGAMENT

En cas que un objecte obstrueixi les vies respiratòries cal:

1. Si l'objecte es pot treure amb els dits, treure'l amb cura.

2. Si no, i la persona és conscient, aplicar la maniobra de Heimlich.

Consisteix en provocar la tos per a que faci sortir el que obstrueix la respiració. Es realitza posant-se darrera el pacient, abraçant-lo per sota les espatlles i unint els punys a l'alçada de l'estòmac, just per sota de les costelles, amb el dit polze de la mà dreta plegat contra el tòrax. Al estirar de cop amunt es provoca un cop d'aire que pot expulsar allò que fa de tap. Si la persona és més alta que el socorrista caldrà que aquest es posi damunt d'un esglaó o tarima o que el pacient plegui les cames per a quedar-se per sota de qui fa la maniobra.

Per als infants, podem fer la maniobra agafant-los per la cintura, abocant-los cap per avall i donant uns cops fems amb el taló de la mà entre les escàpules.

Una persona sola pot fer-se a si mateix la maniobra de Heimlich deixant-se caure sobre el respatller d'una cadira encoixinada.

NO PIQUEU L'ESQUENA D'UN PACIENT ENNUEGAT SI NO ESTÀ CAP PER AVALL, COMPLICAREU LA SITUACIÓ!!

choke infant back

VEURE  VIDEO

3. Si no té èxit i/o la persona perd la consciència, aplicar boca a boca.

RCP (Ressuscitació Càrdio-Pulmonar)

En cas d'asfixia que no es recuperi amb la maniobra de Heimlich. Telefonar al 112 i demanar ajuda.

Mentre arriba l'assistència mèdica, iniciar les maniobres de ressuscitació:


Massatge cardíac

- Estirar el pacient sobre un pla dur. Posar-se al costat, si està a terra, agenollar-se al costat.

- Palpar el tòrax i identificar l'estrem del l'esternum. Marcar una distància de 3-4 dits per sobre d'aquest punt.

- Recolzar la mà (taló) en aquest punt, recolzar al damunt l'altre mà, enllaçant els dits.

- Amb els braços estirats, aplicar compressions al torax carregant el pes del tronc damunt del pacient fins que es deprimeixi uns 4 cm. Deixar anar.

- Repetir la pressió a raó de més d'una pulsació per segon (unes 100 pulsacions per minut).   VEURE VIDEO

Boca a boca 

(si el pacient sagna, ha vomitat, porta casc o qualsevol altre cosa que us compliqui el boca a boca, no el feu. Apliqueu només massatge cardíac).

- Des de la mateixa posició anterior, colocar la ma al clatell i al front i moure el cap enrere, aquesta tracció evita que la llengua taponi la via aèria.

- Sense deixar anar el cap, tapar el nas i aplicar la boca sobre la boca del pacient i bufar. Observar com el pit s'aixeca. Deixar anar.

- La tensió de les costelles farà que el pacient exhali aire insuflat. Tornar a insuflar.

Alternar les dues operacions, 30 compressions, 2 insuflacions, 30 compressions.... 30:2

Després de cinc sèries, fer una pausa i comprovar el pols. Si no es percep reacció, tornar a fer cinc sèries més de 30 compressions i 2 insuflacions.

Mantenir fins que el pacient respiri per si sol o fins que arribin els serveis d'emergències.

Imatges procedents de University of Washington