70 Risc Psicosocial

Entre les condicions del treball que poden afectar la salut dels treballadors, a més dels propis espais de treball, de les màquines i altres equips; dels contaminants químics o biològics; de les radiacions, el soroll; les vibracions; de les postures forçades o els microtraumatismes repetitius...no podem oblidar les pròpies característiques de les organitzacions. Els processos de selecció, avaluació i promoció; la formació dels treballadors; la comunicació; la gestió de les persones; la distribució de les tasques; la supervisió i control; els horaris de treball; la participació; les xarxes socials que s'estableixen a la feina i/o a causa de la feina.... són elements que poden condicionar el nostre benestar i sobre els que, en cas necessari, caldrà intervenir.

Els riscos psicosocials es deuen als eventuals defectes de les organitzacions per la qual cosa les avaluacions de risc es solen fer mitjançant estudis grupals. No obstant això diversos materials permeten valorar els riscos als que està exposat un treballador concret i els efectes d'aquests riscos com ara un possible burnout (estar cremat) o la salut percebuda.

Moltes gràcies

EINES PER A LA INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL