I731 Visió de gènere

Visca la diferència!

El sector educatiu es caracteritza per una alta proporció de dones treballadores. A Salesians, un 58% dels treballadors d'escoles i PES són dones. No podem, doncs, fer Prevenció sense tenir present les seves necessitats específiques.

Malauradament quan hom busca bibliografia sobre dones i treball de seguida apareix l'embaràs i la maternitat. Evidentment cal protegir la dona gestant, el fetus i el lactant però l'equivalència entre dona i embaràs és molt enganyosa. La gran majoria de les dones que treballen no estan en aquestes circumstàncies i, tot i amb això, tenen necessitats ben diferents als seus companys homes i han de ser ateses adequadament. 

Veieu, si no, una llista no exhaustiva de les diferències a considerar:

Una visión de género a los protocolos de vigilancia sanitaria de la población trabajadora

Recomendaciones para el cribado de hipotiroidismo en las mujeres de edad fértil y laboral  (Revista de la Sociedad Española de Medicina del Trabajo)

La dona gestant i treballadora

La treballadora gestant necessita una protecció especial de la seva salut. Durant l'embaràs canvien les dimensions del cos, el centre de gravetat, el funcionament de la columna vertebral. Canvien la sensibilitat a certs estímuls físics i químics, canvien els moviments, les possibilitats de manipular càrregues o d'adoptar determinades postures, canvia la necessitat de pauses per a descansar, canvien les necessitats d'alimentació o de control de temperatura. Òbviament, l'avaluació de riscos pensada per a un home tipus o (en el millor dels casos) una dona no gestant no es poden aplicar directament a una dona gestant. Si el cos de la dona canvia al llarg de la gestació, les necessitats d'adaptació del lloc de treball probablement evolucionin al llarg dels nou mesos d'embaràs.


Riscos per a la Reproducció

Però els canvis en el cos de la dona venen acompanyats amb el desenvolupament del nou ésser i les condicions de treball poden representar un risc per a ell. Podem protegir a la dona contra el soroll amb taps o cascos però no evitarem que el soroll afecti al fetus i els efectes poden ser irreversibles. De la mateixa manera, hi ha exposicions que poden ser neutres per a la dona però afectar greument al nounat al passar a través de la llet materna.


Ens enfrontem amb un conflicte. El servei de Prevenció no pot protegir específicament una dona gestant o el seu fill no nat o lactant si no coneix el seu estat i això no ho pot saber si la treballadora no informa expressament. 


També hi ha riscos laborals que poden afectar la reproducció a través dels treballadors homes però són casos excepcionals i generalment es limiten a infertilitat transitòria.


A destacar:

- Totes les avaluacions de risc (P61) inclouen informació sobre els riscos poden afectar la reproducció i molt especialment la salut de les dones gestants, els fetus i els lactants.

- A més, totes les avaluacions de risc incorporen la llista de llocs de treball exempts de risc per a la reproducció.

- És important que tota dona embarassada informi, el més aviat possible, per escrit al servei de prevenció del seu estat i demani la revisió del seu lloc de treball. Si treballes en contacte amb productes químics i vols quedar-te embarassada avisa'ns abans per a que avaluem el teu lloc i proposem, ja, els canvis. Les principals malformacions per tòxics es donen en les quatre primeres setmanes de gestació, abans que en siguis coneixedora del teu embaràs.


Adaptació dels llocs de treball

Quan l'empresa és coneixedora de l'embaràs d'una treballadora ha de revisar el seu lloc de treball i, si s'escau, adaptar-lo per a evitar-li riscos e ella i al nonat. Si no és possible adaptar el lloc de treball, l'empresa haurà de considerar la possibilitat d'un canvi a un lloc de treball exempt de riscos. Quan no hi hagi possibilitat d'aplicar les mesures anteriors és pot demanar a la mútua per a que apliqui la prestació per embaràs: es suspèn el contracte de la treballadora i és la Seguretat Social qui paga el sou de la treballadora, podent així l'empresa incorporar un substitut sense costos per a l'empresa.


En aquesta mateixa intranet:

I610 Embaràs i lactància 


Per llegir més

Directrius per a l'avaluació de les condicions de treball perilloses per a la treballadora embarassada o en periode de lactància

Directrius per a l'avaluació de riscos i protecció de la maternitat en el treball

Guia sindical per a la Prevenció de riscos per a la reproducció, l'embaràs i la lactància

Maternidad, Paternidad, Riesgo durante el embarazo, Riesgo durante la lactancia natural


Protocols de valoració

- Asociació de Mútues (AMAT)

- ISTAS