I729 Primers auxilis

El principal problema després d'un accident és que la majoria dels testimonis tindran una recepta miraculosa per a guarir l'accidentat que defensarà amb una vehemència proporcional al seu desconeixement sobre primers auxilis.

Els primers auxilis són aquelles activitats que es fan sobre un accidentat per a permetre que arribi a mans del professional sanitari no pitjorde com ha quedat després de l'accident. En cap cas es pretén curar però, en molts casos, els auxilis prestats en els primers minuts seran decisius per a la recuperació de les lesions.

La llei demana que a cada centre educatiu hi hagi, al menys, dues persones formades en primers auxilis per a cobrir tot l'horari d'activitat del centre. També estan obligats a tenir formació en primers auxilis tot el professorat d'educació física, els monitors d'activitats en el lleure i els tècnics de prevenció (de nivell bàsic, intermedi i superior). En qualsevol cas és una formació que convé actualitzar de tant en tant.

El servei de Prevenció de Riscos Laborals de Salesians us pot oferir formació en primers auxilis a través de dues vies:

La normativa catalana estableix diferents nivells de formació en primers auxilis que podeu consultar al Decret 225/1996. La formació requerida per a cada nivell no és consultable. El Departament de Salut va tancar l'Institut d'Estudis de la Salut, encarregat de redactar els programes formatius i ara no és possible accedir als nombrosos estudis, guies i altres publicacions que l'IES havia elaborat. En qualsevol cas, entre els centres formadors hi destaca Creu Roja on els cursos per a socorristen tenen entre 40 i 50 hores. Aquesta seria la formació desitjable per a un socorrista, us en proposo dues institucions on rebre-la.

Logotipo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

                                

Creu Roja, cada setmana comença algun curs en alguna de les seves seus arreu amb propostes més o menys intensives i horaris diversos, el curs és de pagament però són uns diners ben invertits. 

INSHT cada any fa algun curs a Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao però, com a molt, un curs per any i seu, els cursos són gratuïts però les places van molt i molt buscades. Horari de 9 a 14h.

Per a una breu introducció, consulteu les nostres instruccions per a primers auxilis/ instrucciones para primeros auxilios o descarregueu-vos la següent presentació.