65 Accidents de Treball. Denúncies

Es considera accident de treball qualsevol accident que té lloc durant la jornada de treball tant si s'està treballant en el propi centre de treball com si s'està en un desplaçament a una altra empresa (in missio).

També es considera accident de treball aquell que té lloc durant el desplaçament quotidià d'anada a la feina o de retorn del centre de treball al domicili (in itinere). Si pel camí, posem per cas, un va de compres i després té l'accident NO ES CONSIDERA ACCIDENT DE TREBALL malgrat encara no hagi arribat al seu domicili. 

La interpretació de què és un accident in itinere ha evolucionat com les formes de treball, una recent sentència judicial estableix que l'accident d'un treballador, contractat a centenars de quilòmetres de la seva vivenda habitual, quan tornava un diumenge al vespre des del domicili al seu apartament d'entre setmana havia de considerar-se accident in itinere doncs, més enllà de la distància i del dia de la setmana, es tractava d'un trajecte habitual entre casa seva i el seu lloc de treball.

En cas d'accident de treball, el treballador ha de demanar a l'administrador de centre que li faciliti una butlleta que l'acredita com a membre de l'empresa en qüestió i demana l'atenguin de les lesions degudes a un accident de treball. Amb aquesta butlleta, el treballador anirà a la mútua de la seva empresa (consulta la llista més avall), a una altra mútua d'accidents de treball de la seguretat social o a un hospital de la xarxa pública.

Després de ser atès, el treballador ha de lliurar a l'administrador de centre el document d'assistència estès per la mútua.

L'administrador, de la seva banda, recollirà la informació sobre l'accident, per a la investigació i complimentarà el formulari R650 que lliurarà abans de 5 dies hàbils al servei de Prevenció per a que aquest, de la seva banda, pugui presentar la comunicació a l'Autoritat Laboral. En cas d'accidents molt greus, la informació a l'Autoritat Laboral ha de fer-se en menys de 24 hores.

La nostra Mútua d'Accidents de treball és MÚTUA INTERCOMARCAL. Per anar a rebre assistència cal dur una Butlleta complimentada per l'administrador de centre que us dirà a quin centre assistencial heu d'anar. Si sou desplaçats del vostre lloc habitual, truqueu al 900 110 112 i us informaran on anar. En cas d'urgència podeu anar a qualsevol centre hospitalari de la xarxa pública, els problemes administratius ja els resoldrem més endavant.

  Formulari "on line" per a comunicar accidents (cal estar validat):  R650 (català)   R650 (castellano) 

Incidències, Reclamacions, Denúncies.

Qualsevol treballador que detecti un risc no protegit o una irregularitat respecte la salut dels treballadors és pregat d'informar, preferentment per escrit: al seu supervisor, al treballador designat del seu centre (en general, administrador/a; a les PES director/a), als representants dels treballadors (delegats de Prevenció) o al servei de Prevenció. En cas que la seva comunicació no sigui atesa, preguem la reiteri posant en còpia al servei de Prevenció

Tothom pot, també, denunciar les infraccions que en tingui coneixement a la Inspecció de Treball, tant si es tracta de la seva empresa com d'altres empreses. Tot i que en cap cas s'admeten denúncies anònimes, la Inspecció de Treball garanteix la confidencialitat en el procés, molt especialment pel que fa a la identitat del denunciant.