I669 Emergència i Autoprotecció

Visiteu els nostres documents sobre Emergències i autoprotecció.

Curs sobre el Pla d'Emergència (específic per a cada centre)

DIRIGIT A: Personal del centre

DURADA: 1,5 hores

CONTINGUTS:

- Per què un pla d'emergència?

- Emergències que poden donar-se.

- Mitjans d'alarma, protecció i extinció d'incendis. Pla de revisió d'equips.

- Com s'evacua el centre? Distribució de responsabilitats

- Confinament d'emergència.

- Simulacres d'emergència.

- Com donar un avís d'emer

OFERTA EXTERNA:

Can Padró