R638 CMR (cancerígens, mutàgens i reprotòxics)

Determinades exposicions laborals poden comportar el risc de contraure malalties. Aquests agents nocius o tòxics solen mantenir una relació dosi/resposta cosa que permet definir una exposició segura en la que es basen els valors límit (TLV, LEP, MAK...).

Altres agents, per contra, tenen un efecte estocàstic (probabilístic) qualsevol exposició pot generar efectes i a més exposició més probabilitat d'efectes però no més gravetat d'aquests. És el cas dels cancerígens, mutàgens i tòxics per a la reproducció. Una petita exposició, per exemple, en una embarassada pot provocar malformacions al fetus, a més exposició, més probabilitat de malformacions però aquestes poden ser tan greus en el cas d'una exposició baixa que en una exposició massiva.

Les exposicions d'aquests tipus demanen accions decidides. Eliminar l'agent si és possible. Si no és possible l'eliminació, reduïr l'exposició tant com es pugui, tant en el nombre de les persones exposades com en el nivell d'aquesta exposició i mantenir una vigilància continuada per a reduïr progressivament aquesta exposició. A Espanya el cancerígen que afecta més treballadors és la radiació solar. Per controlar-la basta amb evitar treballar a ple sol, treballar amb el màxim de superfície tapada per roba i barrets i usar crema amb filtre solar.

Als centres de Salesians hem identificat ben bé dues dotzenes d'agents cancerígens mutàgens i reprotòxics. En tots els casos 

Si penses que tu o algun dels teus companys/es esteu exposats a algun d'aquests agents sense prou protecció, informa'ns al servei de Prevenció per a que en poguem reavaluar el lloc de treball. Si desitges més informació sobre algun d'aquests agents o qualsevol altre, escriu-nos. Gràcies