I730 Contingut farmaciola

EQUIPAMENT BÀSIC a

10 Gasses estèrils (20 x 20 cm)

5 benes de gassa de 5 m x 5 cm

2 benes triangulars b

1 Caixa d’apòsits adhesius (tiretes) variades

1 Caixa d’apòsits adhesius (tiretes) en una peça, per a tallar.

1 rotlle d’esparadrap de 2,5 cm x 5 m

2 Sobres de Linitul o similar

1 Ampolla d’aigua oxigenada de 250 cm3

1 tisores

1 pinces

1 pomada antiinflamatòria (TANTUM o similar)

1 Caixeta de guants de làtex d’un sol ús

1 Acumulador de fred i/o Bossa de fred instantani c

1 paquet de cotó hidròfil d


EN AULES TALLER, LABORATORIS i SIMILARS

Equipament bàsic més:

1 Flascó de líquid per a rentat ocular (Solució salina o similar)


EN SALES DE PROFESSORS, SECRETARIA i FARMACIOLES PORTÀTILS

Equipament bàsic més:

1 flascó de Povidona iodada (Betadine o similar)

1 caixa de Paracetamol en comprimits (Termalgin o similar)

1 caixa d’AAS en comprimits (Aspirina o similar)

1 termòmetre clínic


NOTES

a) Aquest equipament ha estat consensuat amb professionals sanitaris especialitzats en primers auxilis de dins i fora de la nostra organització i està pensat per a farmacioles d’ús genèric NO ateses per socorristes titulats o professionals sanitaris. En casos especials pot caldre algun material suplementari, sempre sota supervisió de personal especialitzat. 


b) És una peça de roba de forma triangular i uns 50 cm de llargada mínima. Amb una o dues benes triangulars pot embenar-se qualsevol part del cos: cap, tòrax, extremitats... A diferència de les benes convencionals, amb les triangulars no cal ser un expert per fer un embenatge mitjanament competent però que es desmunta al cap d'unes hores, ideal si el que volem és proporcionar una protecció ràpida i transitòria fins arribar a mans del professional sanitari.


c) Podeu optar per acumuladors de fred: a grans superfícies d'esports podeu trobar bosses de gel reutilitzables, Cal posar-les al congelador (al microones si els voleu usar per calor). Tenen preu entre 3 i 10 EUR, segons dimensions. Si no disposeu de congelador podeu optar per bosses de fred instantani (reacció química) són d'un sol ús i tenen un preu a partir dels 2 EUR (botigues d'esport).


d) No ha d’usar-se en primeres cures. Es posa només per a donar compliment a la llei que, lluny dels criteris tècnics de socorrisme, demana que les farmacioles disposin de cotó hidròfil. Poseu-hi, doncs, el paquet més petit possible.


Informa al responsable de la instal·lació i/o l’administrador de centre si falta de material de la llista. 


Els teus suggeriments ens ajuden a millorar, escriu al servei de Prevenció [prevencio@salesians.cat].