I620 Educadors socials

A més dels riscos genèrics per a tot el personal, els educadors estan exposats als següents riscos laborals:

Consulteu també els riscos segons etapes i especialitats:

Consulteu també els riscos per a talleristes i altres situacions personals i laborals: