I711 Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals

DIRIGIT A: Administradors, membres de l'Equip Directiu, responsables de laboratoris i tallers docents, caps de manteniment, professors de FOL i FSL, delegats de Prevenció.   

Escriviu al servei de prevenció per a inscripcions de darrera hora

En format extensiu, dues tardes per setmana (dilluns i dimecres) del 5 al 28 de febrer de 2024

Lloc: Escola Pia de Catalunya: Ronda Sant Pau, 80 2on pis

En horari presencial de 15 a 18h més una part no presencial (a l'entorn d'hora i mitja setmanal de treball personal).

Inscriu-te per a identificar les persones interessades.

DURADA: 30 hores

OBJECTIUS:

Capacitar els participants per a l'exercici de les funcions preventives de nivell bàsic:

CONTINGUTS:

- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.

- Riscos generals i llur prevenció.

- Riscos específics del sector educatiu i llur prevenció.

- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 

- Primers auxilis.

D'acord amb el Pla de Prevenció (M60) i el Procediment de Formació (P71) els administradors de centre i els delegats de prevenció haurien de rebre aquesta formació per poder exercir les seves funcions preventives.

El servei de Prevenció organitza cursos bàsics sempre que hi hs un mínim de 10 persones interessades en formar-se amb disponibilitat horària coincident. Per altres casos, suggerim contactar amb la següent entitat de formació no presencial: Applus+.