Hipotiroidismes subclínics

Un exemple d'això són els hipotiroïdismes subclínics.

La Tiroide és una glàndula endocrina situada al coll, al voltant de la laringe. A través de les hormones que produeix (T4 i T3) controla la majoria de les funcions corporals. Quan hi ha un excés d'hormones tiroïdees parlem de hipertiroïdisme, caracteritzat per nerviosisme, sudoració excessiva, insomni, pèrdua de pes tot i menjar molt, palpitacions... Quan hi ha dèficit parlem d'hipotiroïdisme que es caracteritza per cansament, sensació de fred, apatia, somnolència excessiva, pell resseca, pèrdua de memòria, caiguda del cabell, depressió... Per la majoria de persones n'hi ha prou amb una anàlisi de sang per saber si els seus nivells d'hormona són adequats i descartar un problema d'excés o defecte d'hormona tiroidal.

Hi ha, però, persones que amb un valor baix però dins de la "normalitat" d'hormona tiroidea manifesten símptomes propis de l'hipotiroïdisme i aquestes persones solen ser dones. Alguns autors parlen que prop del 45% de les dones de mitjana edat tenen alguna forma de tiroïdisme subclínic. Moltes tiroïditis tenen una base autoimmune, els propis anticossos inactiven l'hormona sense permetre-la actuar; a les analítiques es detecten valors normals o, fins i tot, alts d'hormona però aquesta no pot actuar sobre les seves dianes.

Quan aquestes dones van al seu metge (la majoria, no s'atreveixen) és molt fàcil que la conclusió sigui que les anàlisis donen valors normals i que el cansament es deu a ser una dona que treballa i cuida de la seva família i que tot plegat es tracta dels primers símptomes de la menopausa. Vaja, la "culpa" és teva per ser dona, gran i, a més, voler treballar.

Des del servei de Prevenció de Salesians, seguint el consell de diverses associacions mèdiques internacionals, hem mantingut actiu un protocol de detecció precoç de Tiroïditis. Hi ha una dotzena de signes clarament visibles a l'exploració i de símptomes sortits de l'anamnesi (entrevista) que permeten suposar l'existència d'una Tiroïditis. En aquests casos es fa una nota a la treballadora per a que consulti al seu metge amb una indicació diagnòstica. Aquest protocol ha permès detectar diversos casos que han estat posteriorment confirmats i tractats mèdica o quirúrgicament.

Tot i no ser una malaltia derivada del treball, la incidència de les tiroïditis entre les dones treballadores ens dona la oportunitat d'actuar per a millorar el seu benestar.