I710.2 Principals Riscos a Salesians

PRINCIPALS RISCOS A SALESIANS 

Tot i que quan pensem en els riscos laborals en centres educatius hom tendeix a pensar en disfonies i estrés la veritat és que la majoria de les incapacitats i les més greus es deuen a accident comuns com ara cops i caigudes. Curt i ras, el 60% de les baixes podrien evitar-se amb un calçat tancat, amb sola antilliscant i sense talons. En el quadre següent recollim els riscos més comuns i les mesures genèriques per a prevenir-los per ordre de rellevància en quant a freqüència i durada de les baixes produïdes.